Privatumo politika

OZONEE.LT INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS PRIVATUMO POLITIKA

1. Kodėl svarbu perskaityti šią Privatumo politiką?
Šioje Privatumo politikoje paaiškiname, kaip naudojame per internetinę parduotuvę: https://ozonee.lt/ („Parduotuvė“) gautus Jūsų asmens duomenis. Naudodamiesi Parduotuve, Jūs sutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytomis sąlygomis.
2. Kas tvarko Jūsų asmens duomenis?
„Alpha Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa“, kurios buveinė yra Naftowa g. 5, 65-705 Zielona Góra, įrašyta į Nacionalinio teismo verslininkų registrą numeriu 0000691242, kurio PVM MK: 9291906045, Įm. k.: 368062332.
3. Kokius duomenis renkame?
Tvarkome šiuos Vartotojų asmens duomenis:
a) Vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas;
b) gyvenamosios vietos adresas;
c) telefono numeris;
d) el. pašto adresas;
e) PVM MK numeris - papildomai tiems Vartotojams, kurie nėra Privačiais vartotojais.
4. Kokiu pagrindu tvarkome Jūsų duomenis?
Saugome ir tvarkome surinktus duomenis šioje Privatumo politikoje aprašytu būdu, laikydamiesi 2016-04-27 d. Europos Parlamento ir ES Tarybos Reglamento Nr. 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinanti Direktyvą 95/46/EB (toliau - BDAR reglamentas) ir 2018-05-10 Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų, jei įvykdoma bent viena iš šių sąlygų:
1) sutikote, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
2) tvarkymas yra būtinas norint sudaryti Jūsų sudarytą sutartį arba prieš sudarant sutartį;
3) tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti mūsų teisinę prievolę;
4) tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus;
5) tvarkymas yra būtinas tikslams, susijusiems su duomenų tvarkytojo ar trečiosios šalies teisėtais interesais
5. Kaip naudojame surinktus duomenis?
Renkamus duomenis pirmiausia naudojame tam, kad galėtume susisiekti su jumis el. paštu ar telefonu, kad galėtume tvarkyti ir įgyvendinti Jūsų užsakymą, įskaitant skundų nagrinėjimą ir pinigų grąžinimą, jei atsisakoma sutarties, bei paslaugų rinkodaros ir mūsų paslaugų ir gaminių akcijų tikslais.
Gavę atskirą Jūsų sutikimą, mes taip pat naudojame surinktus duomenis:
1) siųsti Jums el. paštu vertingus pranešimus, pranešimus apie naujus produktus ir akcijas, savo rinkodaros medžiagą (naujienlaiškį ir komercinę informaciją),
2) atsiųsti Jums el. paštu mūsų patikimų partnerių reklaminę ir rinkodaros medžiagą,
3) automatizuotu būdu, įskaitant jūsų asmeninių duomenų profiliavimą, kad produktų ar paslaugų pasiūlymas ir reklama atitiktų jūsų asmenines nuostatas, elgesį ir jūsų naudojimosi svetaine būdą.
6. Ar pateikti duomenis yra privaloma?
Jūs turite teisę pasirinkti, ar norite naudotis mūsų paslaugomis ir kokiu mastu, ir pateikti informaciją apie save. Jūsų asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, nors nepateikus asmens duomenų, reikalingų norint įvykdyti prekių užsakymus, gali būti užkirstas kelias tinkamai tai atlikti.
7. Kokios yra jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis, kuriuos renkame?
Jūs turite teisę bet kada peržiūrėti duomenų turinį, gauti informaciją apie tvarkomus duomenis, juos taisyti, papildyti, atnaujinti ir bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti bei reikalauti pašalinti (teisė būti pamirštam). Šiuo tikslu susisiekite su mumis, prisijungę prie „Vartotojo paskyros“ parduotuvėje arba atsiųsdami pranešimą el. paštu: privacy@ozonee.pl [EC1] arba naudodami kontaktinę formą.
Be to, turite teisę patiekti savo prieštaravimą dėl mūsų atliekamo Jūsų asmens duomenų tvarkymo į Asmens duomenų apsaugos tarnybai.
8. Kaip galiu perkelti savo duomenis?
Jūs turite teisę gauti duomenis, kuriuos tvarkome gavę Jūsų sutikimą arba kaip sutarties dalį. Jie bus automatiškai išsiųsti Jums ar trečiajai šaliai standartiniu, mašininiu įskaitomu formatu. Jei Jums reikia tiesiogiai perduoti šiuos duomenis kitai atsakingai šaliai, tai bus padaryta tik tiek, kiek tai įmanoma.
9. Kiek ilgai apdorosime Jūsų duomenis?
Tvarkome Jūsų duomenis tol, kol būtina išlaikyti vartotojo paskyrą ir vykdyti užsakymus, garantinį aptarnavimą ir skundų nagrinėjimą. Be to, mes galime saugoti Jūsų duomenis tiek, kiek reikia susigrąžinti pradelstas sumas arba iškilus poreikiui imtis veiksmų dėl Parduotuvės taisyklių ar visuotinai taikomų įstatymų pažeidimo. Pirmiau nurodytais atvejais asmens duomenys taip pat gali būti saugomi pašalinus vartotojo paskyrą, tačiau ne ilgiau kaip tą laiką, kuris būtinas aukščiau išvardytiems tikslams pasiekti.
10. Saugumas ir konfidencialumas
Naudojame visas technines ir organizacines priemones, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą ir apsaugoti juos nuo atsitiktinio ar tyčinio sunaikinimo, netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos. Informacija saugoma ir apdorojama aukšto saugumo lygio serveriuose, naudojant tinkamas, Lenkijos įstatymų reikalavimus atitinkančias saugumo priemones.
Atminkite, kad per parduotuvę viešai neatskleiskite jokių asmens duomenų. Už viešą tokių duomenų atskleidimą esate atsakingi Jūs patys.
11. Ar mano duomenys perduodami kitiems subjektams?
Norėdami išlaikyti vartotojo paskyrą, administruoti el. pašto paskyras, apdoroti užsakymus, Jūsų duomenys gali būti perduoti apdoroti specializuotiems subjektams. Jūsų duomenų patikėjimas išorės tiekėjams visų pirma gali būti susijęs su šiomis paslaugomis: kurjerių ir pašto, hostingo ir serverių priežiūra.

Pašto ir kurjerių siuntas vykdo:

DPD Lenkija
ul. Wrocławska 152
62-800 Kališas

Parduotuvės prieglobos operatorius yra:
Akcinė bendrovė "IAI"
ul. Aleja Piastów 30
71-064 Szczecin

Norėdami gauti papildomos informacijos, susisiekite.
12. Kokius kitus duomenis papildomai tvarkome?
Kol naudojatės „Parduotuvės“ svetaine, taip pat galime apdoroti operacinius duomenis ir naršymo duomenis (IP adresą, domeno vardą, naršyklės tipą, prieigos laiką, operacinės sistemos tipą, informaciją apie nuorodas ir nuorodas, kurios bus paspaustos, ar kitus veiksmus, kurių buvo imtasi mūsų parduotuvėje), kurie yra naudojami kaupti Parduotuvę administruojant naudingą statistiką. Šie duomenys yra apibendrinti ir anonimiški, t.y. juose nėra savybių, leidžiančių identifikuoti Parduotuvės internetinį puslapį lankantį asmenį. Prisijungimo duomenys neatskleidžiami tretiesiems asmenims.
13. Privatumo politikos pakeitimas
Parduotuvės pasiūlymas gali keistis. Taip pat bus keičiamos technologijos, standartai, teisiniai reikalavimai ir reikalavimai, susiję su verslo vykdymu internete. Todėl ateityje parduotuvė gali įvesti Privatumo politikos pakeitimus. Parduotuvės naudojimas po pakeitimų įsigaliojimo reiškia jų priėmimą.
14. Visą reikalingą kontaktinę informaciją galite rasti mūsų Parduotuvės kontaktų skyriuje.

I. Slapukai ir panašios technologijos


1. Parduotuvė taip pat naudoja slapukus rinkdama kitus, ne asmens duomenis. Jie naudojami siekiant teikti aukščiausio lygio paslaugas, optimizuojant parduotuvėje prieinamą turinį, pritaikant juos prie individualių kiekvieno vartotojo poreikių, taip pat reklamos ir statistikos tikslais. Šie duomenys nėra asmens duomenys ir neleidžia vienareikšmiškai identifikuoti asmens. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite mūsų Slapukų politiką.
2. Slapukų failas yra tekstinis failas, kuriame yra informacija, kurią Parduotuvės svetainėje apsilankęs Vartotojas atsisiuntė galiniu prietaisu (kompiuteriu ar kitu mobiliuoju įrenginiu). Slapukai iš Vartotojo naršyklės siunčiami į Parduotuvės svetainę, iš kurios jie buvo atsisiųsti, kiekvieno Vartotojo apsilankymo Parduotuvės svetainėje metu.
3. Parduotuvės svetainėje naudojamų slapukų tipai:
a) Sesijos - saugomi Vartotojų įrenginiuose tik interneto naršyklės veikimo metu;
b) Nuolatiniai - saugomi net po vieno apsilankymo Parduotuvės svetainėje ir paprastai naudojami suasmeninti kitą Parduotuvės svetainėje apsilankančio Vartotojo apsilankymą.
4. Nesaugome Vartotojų asmens duomenų naudodami slapukus.
5. Slapukų pagrindu surinkta informacija naudojama norint nustatyti tinkamas nuostatas ir optimizuoti Parduotuvės svetainės naudojimo procesą, kurti statistiką, palaikyti Parduotuvės Vartotojo sesiją (po prisijungimo).
6. Vartotojas turi galimybę apriboti arba išjungti slapukų prieigą prie savo Įrenginio.
7. Vartotojas gali savarankiškai ir bet kada pakeisti slapukų nustatymus, nurodydamas jų saugojimo ir slapukų prieiga prie galutinio įrenginio sąlygas. Parametrų pakeitimus Vartotojas gali atlikti naudodamasis interneto naršyklės nustatymais arba naudodamas paslaugų konfigūraciją. Nustatymai gali būti keičiami visų pirma tokiu būdu, kad būtų blokuojamas automatinis slapukų tvarkymas naršyklės nustatymuose arba informuojant apie jų kiekvieną slapukų įrašymą prietaise. Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymo galimybes ir būdus galima rasti programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.
8. Vartotojas gali bet kada ištrinti slapukus naudodamasis jo naudojamoje interneto naršyklėje esančiomis funkcijomis.
9. Slapukų naudojimo apribojimas ar išjungimas gali sukelti sunkumų tam tikrų Parduotuvės tinklalapyje esančių funkcijų, kurioms dėl savo prigimties reikia slapukų, naudojime.

II. Tikslai, kuriems slapukai naudojami

Tvarkytojas naudoja slapukus šiais tikslais:
1. Svetainės konfigūracija
          I) pritaikyti Svetainės turinį pagal Vartotojo lūkesčius ir optimizuoti Svetainės naudojimą;
             II) atpažinti Svetainės Vartotojo įrenginį ir jo vietą bei tinkamai parodyti Svetainę, pritaikyti jo individualiems poreikiams;
              III) prisimenant Vartotojo pasirinktus nustatymus ir suasmeninant Vartotojo sąsają, pvz., atsižvelgiant į pasirinktą kalbą ar regioną, iš kurio kilęs Vartotojas;
              IV) apsilankytų tinklalapių istorijos įsiminimas siekiant rekomenduoti turinį;
              V) šrifto dydis, svetainės išvaizda ir kt.
2. Vartotojo autentifikavimas svetainėje ir vartotojo seansų svetainėje užtikrinimas
             I) svetainės Vartotojo sesijos palaikymas (po prisijungimo), to dėka Vartotojui nebūtina įvesti savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename svetainės popuslapyje;
             II) teisinga pasirinktų svetainės funkcijų konfigūracija, leidžianti visų pirma patikrinti naršyklės seanso autentiškumą;
            III) Tvarkytojo teikiamų paslaugų optimizavimas ir efektyvumo didinimas.
3. Procesų, būtinų visam tinklalapių funkcionalumui, įgyvendinimas
          I) pritaikyti Svetainės turinį pagal Vartotojo lūkesčius ir optimizuoti Svetainės naudojimą. Visų pirma, šie failai leidžia atpažinti pagrindinius Vartotojo !renginio parametrus ir tinkamai parodyti svetainę, pritaikytą jo individualiems poreikiams;
II) teisingas partnerio programos veikimas, leidžiantis visų pirma patikrinti vartotojų nukreipimų į Svetainę.
4. Vartotojo buvimo vietos įsiminimai
          I) teisinga pasirinktų svetainės funkcijų konfigūracija, leidžianti visų pirma pritaikyti Vartotojui pateiktą informaciją atsižvelgiant į jo buvimo vietą.
5. Peržiūrų analizė ir tyrimas, bei auditas
           I) sukurti anoniminę statistiką, kuri padėtų suprasti, kaip Vartotojai naudojasi svetainėmis, kas leis pagerinti jų struktūrą ir turinį.
6. Reklamos paslaugų teikimas
          II) Svetainėje pateiktų trečiųjų šalių paslaugų ir gaminių reklamos koregavimas;
7. Svetainės saugumo ir patikimumo užtikrinimas
Paslaugos tvarkytojas naudoja išorinius slapukus šiais tikslais:
1. Multimedijos turinio, atsisiųsto iš išorinės svetainės, pateikimas Svetainėje:
           I) www.youtube.com [slapukų tvarkytojas: Google Inc., buveinė JAV]
2. Bendrų ir anoniminių statinių duomenų rinkimas naudojant analizės priemones
          I) Google Analytics [slapukų tvarkytojas: Google Inc., buveinė JAV]
         II) IAI-Shop.com [slapukų tvarkytojas: IAI S.A. su buveine Štetine]
3. Pateikti reklamas, pritaikytas pagal Vartotojo nuostatas, naudojant internetinės reklamos įrankį:
          I) Google AdSense [slapukų tvarkytojas: Google Inc., buveinė JAV]
4. Prisijungimas prie svetainės naudojant paskyrą kitoje svetainėje:
          I) Facebook Connect [slapukų tvarkytojas: „Facebook Inc“, įsikūrusi JAV arba „Facebook Ireland“, įsikūrusi Airijoje]
         II) Google [slapukų tvarkytojas: Google Inc., buveinė JAV]
        III) Paypal [slapukų tvarkytojas: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A su buveine Liuksemburge arba PayPal Inc. su buveine JAV.
5. Interaktyvių funkcijų naudojimas populiarinant svetainę naudojant socialinių tinklų svetaines:
         I) twitter.com [slapukų tvarkytojas: Twitter Inc., buveinė JAV]
        II) Facebook.com [slapukų tvarkytojas: „Facebook Inc“, įsikūrusi JAV arba „Facebook Ireland“, įsikūrusi Airijoje]
       III) Pinterest [slapukų tvarkytojas: Pinterest, Inc., buveinė JAV]
6. Vartotojas gali savarankiškai ir bet kada pakeisti slapukų nustatymus, nurodydamas jų saugojimo ir slapukų prieigos prie Vartotojo įrenginio sąlygas. Ankstesniame sakinyje nurodytų parametrų pakeitimus Vartotojas gali atlikti naudodamasis interneto naršyklės nustatymais arba naudodamas paslaugų konfigūraciją. Nustatymai gali būti keičiami tokiu būdu, kad būtų blokuojamas automatinis slapukų tvarkymas naršyklės nustatymuose arba informuojant apie jų kiekvieną slapukų rašymą svetainės naudotojo prietaise. Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymo galimybes ir būdus galima rasti programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.
7. Vartotojas gali bet kada ištrinti slapukus naudodamasis jo naudojamoje interneto naršyklėje esančiomis funkcijomis.
8. Slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms svetainėje esančioms funkcijoms.
Daugeliu atvejų programinė įranga, naudojama naršant svetaines (interneto naršyklė), pagal numatytuosius nustatymus leidžia slapukus laikyti Vartotojo galutiniame įrenginyje.
Galite bet kada keisti slapukų failų nustatymus. Nustatymai šie gali būti keičiami ypač tokiu būdu, kuris užblokuotų automatinį slapukų valdymą interneto naršyklės nustatymuose kitaip arba kad būtų informacija apie kiekvieną jų talpinimą Jūsų įrenginyje.
· Instrukcijos, kaip blokuoti slapukus Chrome
· Instrukcijos, kaip blokuoti slapukus Firefox
· Instrukcijos, kaip blokuoti slapukus IE
· Instrukcijos, kaip blokuoti slapukus Opera
· Instrukcijos, kaip blokuoti slapukus Safari
Internetinė parduotuvė informuoja, kad slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms svetainėje esančioms funkcijoms. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti naršyklės meniu skyriuje „Pagalba“.

Be slapukų, internetinė parduotuvė gali rinkti duomenis, kuriuos paprastai renka interneto sistemų tvarkytojai taip vadinamųjų žurnalų failus arba logus srityje. Loguose pateikta informacija gali apimti Jūsų IP adresą, platformos ir naršyklės tipą, interneto tiekėją ir svetainės, iš kurios įėjote į Internetinę parduotuvę, adresą.

Kai kuriuose internetinės parduotuvės popuslapiuose ir kitose komunikacijos priemonėse gali būti „web beacons” (ty elektroniniai paveikslėliai). „Web beacons“ leidžia gauti tokią informaciją kaip kompiuterio, į kurį įkėlėte puslapį, kuriame buvo paskelbtas „web beacons“, IP adresas, puslapio URL numeris, puslapio įkėlimo laikas, naršyklės tipas ir slapukuose pateikta informacija mūsų reklamos veiksmingumo įvertinimui. Šie duomenys bus archyvuojami ir naudojami internetinės parduotuvės visuotinio vartotojų srauto statistinei analizei ir vertinimui. Šie duomenys nebus sujungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis.

Bet kokiu atveju galite blokuoti slapukų diegimą arba ištrinti nuolatinius slapukus naudodami atitinkamas savo interneto naršyklės parinktis. Iškilus problemoms, patariame naudoti naršyklės pagalbos failą arba susisiekti su Jūsų naudojamos naršyklės gamintoju. Be slapukų, internetinė parduotuvė gali rinkti duomenis, kuriuos paprastai renka interneto sistemų tvarkytojai taip vadinamųjų žurnalų failus arba logus srityje. Loguose pateikta informacija gali apimti Jūsų IP adresą, platformos ir naršyklės tipą, interneto tiekėją ir svetainės, iš kurios įėjote į Internetinę parduotuvę, adresą. Kai kuriuose internetinės parduotuvės popuslapiuose ir kitose komunikacijos priemonėse gali būti „web beacons” (ty elektroniniai paveikslėliai). „Web beacons“ leidžia gauti tokią informaciją kaip kompiuterio, į kurį įkėlėte puslapį, kuriame buvo paskelbtas „web beacons“, IP adresas, puslapio URL numeris, puslapio įkėlimo laikas, naršyklės tipas ir slapukuose pateikta informacija mūsų reklamos veiksmingumo įvertinimui. Šie duomenys bus archyvuojami ir naudojami internetinės parduotuvės visuotinio vartotojų srauto statistinei analizei ir vertinimui. Šie duomenys nebus sujungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis.

III. Baigiamosios nuostatos

1. Parduotuvės svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Tvarkytojas neturi įtakos tam, kokie duomenys, kokiu tikslu ir kokiu būdu yra tvarkomi ir perduodami į šią svetainę. Tvarkytojas ragina persijungus į kitas svetaines perskaityti ten nustatytą privatumo politiką. Ši Privatumo politika taikoma tik šiai Parduotuvei. Tvarkytojas neatsako už Asmens duomenų tvarkymą, kurį atlieka tretiejį asmenys.
2. Tvarkytojas taiko technines ir organizacines priemones, siekdamas užtikrinti tvarkomų Asmens duomenų apsaugą atitinkančią grėsmes ir saugomų duomenų kategorijas, o ypač saugo Asmens duomenis nuo neteisėto atskleidimo, pašalinimo, pašalinių asmenų, jų surinkimo pažeidžiant galiojančius teisės aktus ir pakeitimo, praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo.
3. Tvarkytojas pateikia šias technines priemones, skirtas užkirsti kelią neįgaliotiems asmenims elektroniniu būdu siunčiamų Asmens duomenų įgijimą ir keitimą:
a) Asmens duomenų rinkimo apsauga nuo neteisėtos prieigos;
b) prieiga prie paskyros, tik pateikus Prisijungimo vardą ir Slaptažodį.
4. Tvarkytojas turi teisę pateikti Asmens duomenis, kad įvykdytų įstatymų nustatytus įpareigojimus (pvz., teisėsaugos institucijų prašymu), apsvarstyti reikalavimus, taip pat apsaugoti asmenų teises, nuosavybę (įskaitant intelektinę nuosavybę) ir saugumą.
pixel