Taisyklės

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS REGLAMENTASI. Apibrėžtys

Šiame Reglamente naudojamos sąvokos reiškia
1. Klientas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kurio specialiosios nuostatos suteikia teisnumą, kuris pateikia Užsakymus Parduotuvėje;
2. Civilinis kodeksas - 1964 m. balandžio 23 d. Įstatymas (OL Nr. 16, 93 p. su pakeitimais);
3. Reglamentas – elektroninėmis priemonėmis teikiamų paslaugų internetinėje parduotuvėje „OZONEE.LT“ Reglamentas;
4. Internetinė parduotuvė (Parduotuvė) – internetinė svetainė pasiekiama adresu „OZONEE.LT“, per kurią Klientas gali pateikti Užsakymus;
5. Prekės – Internetinėje Parduotuvėje pateikiami produktai;
6. Pardavimo sutartis – Prekių pardavimo sutartis sudaryta pagal Civilinį Kodeksą tarp „OZONEE.LT“ ir Kliento naudojantis Parduotuvės internetine svetaine;
7. Vartotojų teisių aktas - 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių aktas (2014 m. OL, 827 p.);
8. Įstatymas dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis – 2002 m. liepos 18 d. Įstatymas dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis (OL Nr. 144, 1204 p. su pakeitimais);
9. Užsakymas - Kliento valios pareiškimas, kuriuo tiesiogiai siekiama sudaryti pardavimo Sutartį, visų pirma nurodant Prekių rūšį ir skaičių.
10. OZONEE.LT – Kiekvieną kartą kai šiose taisyklėse minima OZONEE.LT, tai turėtų būti suprantama kaip OZONEE.LT internetinė parduotuvė arba (ir) jos savininkas: Alpha Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra, PVM mokėtojo kodas: PL 9291906045, Įm. k.: 368062332.

II. Bendrosios nuostatos

1. Šis Reglamentas nustato internetinės Parduotuvės, kurią galima rasti adresu „OZONEE.LT“, naudojimo taisykles.
2. Šis Reglamentas yra reglamentas nurodytas Įstatymo dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis 8 str.
3. Veikiančią adresu „www.OZONEE.LT“ internetinę Parduotuvę „OZONEE.LT“ valdo „ALPHA FASHION RIBOTOS ATSAKOMYBĖS BENDROVĖ KOMANDITINĖ BENDROVĖ“ NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GORA, POLAND, PVM MK: PL 9291906045, įm. k.: 368062332.
Įrašyta į Nacionalinio teismo registro verslo registrą, kurį tvarko ZELIONA GORA APYLINKĖS TEISMAS, NACIONALINIO TEISMŲ REGISTRO VIII KOMERCINIŲ BYLŲ SKYRIUS, numeriu 0000691242.
4. Šiame Reglamente nurodoma visų pirma:
- internetinėje parduotuvėje paskyros registracijos ir naudojimo taisykles;
- Užsakymų elektroninėmis priemonėmis pateikimo internetinėje parduotuvėje sąlygas ir taisykles;
- pardavimo Sutarčių naudojantis paslaugomis teikiamomis internetinėje parduotuvėje sudarymo taisykles.
5. Naudotis internetine parduotuve įmanoma, jei Kliento naudojama teleinformatikos sistema atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus: a.) „Internet Explorer 8“ ar naujesnė versija su įjungtu „Java Script“, arba b.) kita interneto naršyklė, tokia kaip: „Firefox“, „Chrome“, „Safari“, ... c.) minimali ekrano skiriamoji geba [1024] x [768] pikselių.
6. Klientas norėdamas naudotis internetine parduotuve turėtų pats gauti prie kompiuterio ar su interneto prieiga galinio įrenginio prieigą.
7. Pagal galiojančius įstatymus „OZONEE.LT“ pasilieka galimybę riboti paslaugų teikimą internetinėje Parduotuvėje asmenims, kuriems yra sukakę 18 metų. Tokiu atveju potencialiems Klientams bus pranešta apie tai.
8. Klientai gali bet kada gauti prieigą prie šio Reglamento naudodamiesi esančia svetainės OZONEE.LT pagrindiniame puslapyje nuoroda bei jį atsisiųsti ir atsispausdinti.

III. Naudojimosi Internetine Parduotuve taisyklės

1. Registracija internetinėje Parduotuvėje neprivaloma. Perskaitęs ir sutikęs su šiuo Reglamentu, Klientas gali pateikti užsakymą neregistruojamasis Parduotuvėje.
Registracija vyksta užpildžius ir priėmus pateiktą viename iš Parduotuvės puslapių registracijos formą
Registracijos sąlyga yra sutikti su Reglamento turiniu ir pateikti pažymėtus kaip privalomus asmens duomenis. Pateikiant užsakymą „be registracijos“ kuriama paskyra su reikalingais užsakymui įvykdyti duomenimis, t. y. kontaktiniais duomenimis.
Pateikus užsakymą, ID nr. arba užsakymo numeris saugomi sistemoje vėlesniems tikslams, t. y. produkto grąžinimui ar skundui. Tokiu būdu identifikuojame užsakymą prekių grąžinimui ar skundams ir tai supaprastina įgyvendinimą.
Registruodamas sistemoje paskyrą naudotojas pateikia savo unikalų prisijungimo vardą, kurio pavadinimo vėliau nebegali pakeisti, prisijungimo vardo taip pat vėliau negalima ištrinti. Kliento/naudotojo prašymu kontaktiniai duomenys gali būti ištrinti ir paskyra užblokuota, bet prisijungimo vardas lieka sistemoje. Todėl prisijungimo varde neturėtų būti duomenų, kurių nenorite, kad liktų sistemoje.
„OZONEE.LT“ gali atimti iš Kliento teisę naudotis Internetine Parduotuve, taip pat gali nedelsiant apriboti jo prieigą prie dalies ar visų Internetinės Parduotuvės išteklių, jei Klientas pažeidžia Reglamentą, o ypač kai Klientas:
- registruojant paskyrą internetinėje parduotuvėje pateikė klaidinančius ar pažeidžiančius trečiųjų šalių teises neteisingus, netikslius ar pasenusius duomenis, - pažeidė per internetinę parduotuvę trečiųjų šalių asmenines teises, ypač kitų internetinės parduotuvės klientų asmenines teises, - imsis kito elgesio, kurį „OZONEE.LT“ pripažins neatitinkančiu galiojančių įstatymų ar bendrųjų interneto naudojimo principų ar kenkiančių „OZONEE.LT“ geram vardui.
Asmuo, kuriam atimta teisė naudotis internetine parduotuve, negali antrąkart registruotis be išankstinio „OZONEE.LT“ sutikimo.
2. Internetinė Parduotuvė siekdama užtikrinti susijusių su teikiamomis paslaugomis Svetainėje pranešimų ir duomenų perdavimo saugumą, imasi techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių pavojų teikiamų paslaugų saugumui, ypač skirtas užkirsti kelią neįgaliotiems asmenims gauti ir modifikuoti internete siunčiamus asmens duomenis priemones.
3. Klientas įsipareigoja, visų pirma:
neteikti ir neperduoti įstatymų draudžiamo turinio, pvz., turinio, kuris skatina smurtą, šmeižia ar pažeidžia asmenines ir kitas trečiųjų šalių teises,
naudotis internetine Parduotuve taip, kad netrukdytų jos veikimui, ypač naudojant konkrečią programinę įrangą ar įrenginius,
nesiimti tokių veiksmų kaip: siųsti ar talpinti internetinėje Parduotuvėje neužsakytus komercinius pranešimus (elektroninio pašto šiukšlės),
naudotis internetine Parduotuve nesukeliant didelių sunkumų kitiems klientams ir „OZONEE.LT“,
bet kokį patalpintą internetinėje Parduotuvėje turinį naudoti tik asmeniniam naudojimui,
naudotis internetine Parduotuve laikantis Lenkijos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, Reglamento nuostatų, o taip pat bendrųjų interneto naudojimo principų.
4. Drabužių dydis
Bendrovė „OZONEE“ siūlo įvairias prekes, kurios patenkina patenkintų paslaugomis didelius Klientų lūkesčius. Turime platų produktų iš SKIRTINGŲ gamintojų pasirinkimą, todėl siūlome nesivadovauti pateiktu etiketėje dydžiu, kuris nurodytas produkto aprašyme. Daugelis gamintojų turi skirtingus dydžius.
Todėl kiekvienam mūsų parduotuvėje matomam produktui pridedama dydžių lentelė. Prieš perkant Klientas privalo susipažinti su šią lentelę, kad nepirktų netinkamo dydžio.
Siekiant duomenų patikimumo matuojame drabužius iš priekio, plokščius, be tempimo, su užsegtomis sagomis arba užtrauktu užtrauktuku (jei yra). Norėdami suderinti naujus drabužius, siūlome tokiu pačiu būdu išmatuoti mėgstamiausius, labiausiai tinkančius drabužius. Norint gauti apimtį, gautą vertę padauginkite x2.
Kiekviename modelyje matuojamas vienas kiekvieno dydžio vienetas, todėl lentelėje gali būti minimalūs pateiktų dydžių skirtumai (leistinas nuokrypis +/- 3 cm).

IV. Pardavimo Sutarties sudarymo procedūra

1. Norėdami sudaryti pardavimo Sutartį per internetinę parduotuvę, eikite į „www.OZONEE.LT“ internetinę svetainę, pasirinkite, imdamiesi tolesnių techninių veiksmų remiantis Klientui rodomais pranešimais ir svetainėje esančia informacija.
2. Klientas pasirenka užsakomas Prekes pridedant jas į krepšelį.
3. Pateikdamas Užsakymą – iki Užsakymo pateikimą patvirtinančio mygtuko paspaudimo Klientas turi galimybę pakeisti įvestus duomenis ir Prekių pasirinkimą. Šiuo tikslu privaloma vadovautis Klientui rodomais pranešimais ir informacijomis, kurios pateikiamos svetainėje.
4. Kai naudojantis internetinę Parduotuvę Klientas pateiks visus reikiamus duomenis, bus parodyta pateikto Užsakymo santrauka. Pateikto Užsakymo santraukoje bus pateikta, be kita ko, pasirinktų prekių ar paslaugų aprašymas, bendra kaina ir visos kitos išlaidos.
5. Norint išsiųsti Užsakymą, būtina sutikti su Reglamento turiniu, pateikti pažymėtus kaip privalomus asmens duomenis ir paspausti patvirtinantį Užsakymo pateikimą mygtuką.
6. Parduotuvės svetainėse pateikiamos informacijos apie Prekes yra pasiūlymas pagal Civilinio kodekso 66 str. Kliento siunčiamas Užsakymas reiškia valios pareiškimą sudaryti pardavimo Sutartį su „OZONEE.LT“ pagal Reglamento turinį.
Sutartis laikoma sudaryta, kai Kliento Užsakymas gaunamas internetinės parduotuvės informacinėje sistemoje su sąlyga, kad Užsakymas atitinka Reglamentą. Sudarius sutartį, Klientas gauna elektroninį laišką patvirtinantį visus svarbius Užsakymo elementus.
7. Pardavimo Sutartis sudaroma lenkų kalbą, kurios turinys atitinka Reglamentą.

V. Pristatymas

1. Prekės pristatomos į Europos šalis kartu su Turkija ir į Šalis už Europos ribų, į Šalis nepriklausančias Europos Sąjungai, tačiau esančias susitarimų su ES, Ukraina, Baltarusija, Rusija šalimi ir pristatomos tuo adresu, kurį Klientas nurodo pateikdamas Užsakymą.
Prekės išsiunčiamos nedelsiant, kai mokėjimas įskaitomas mūsų sąskaitoje. Paprastai 24 val. nuo vartotojo užsakymo pateikimo momento, bet ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo mokėjimo įskaitymo. Tačiau pasiliekame teisę išsiųsti prekes per 5 darbo dienas nenumatytų įvykių atveju. Užsakymus vykdome nuo pirmadienio iki penktadienio. Siuntinių nesiunčiame šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis. Kurjeriai nedirba savaitgaliais.
2. Užsakytos Prekės pristatomos su:
- DPD kurjerių įmone
- asmeninis atsiėmimas neįmanomas
3. Numatoma pristatymo data pagal vežėją:
A. Siunta Lietuvoje
- pristatymo laikas per kurjerį 4–7 darbo dienos
4. Klientai gali bet kada gauti prieigą prie šio Reglamento naudodamiesi esančia svetainės www.OZONEE.LT pagrindiniame puslapyje nuoroda bei jį atsisiųsti.
Svarbių Prekių pardavimo Sutarties nuostatų nusistovėjimas, apsauga, tiekimas ir patvirtinimas yra atliekamas siunčiant Klientui nurodytu el. paš. adresu ir pridedant atspausdintą patvirtinimą, Užsakymo specifikaciją ir PVM sąskaitą faktūrą prie siuntinio, kuriame yra Prekė.
Daugiau „Pristatymo kaina ir būdas“ puslapyje

VI. Kainos ir mokėjimo būdai
1. Prekių kainos nurodytos lenkiškais zlotais ir jose yra visos sudedamosios dalys, įskaitant PVM (su nurodytu tarifu), muitą ir visas kitas sudedamąsias dalis.
2. Klientas turi galimybę sumokėti kainą:
- pavedimu
- mokėjimas atsiimant - mokėjimas pinigais kurjeriui pristatant
- mokėjimu „PayU“ sistemoje
- mokėjimu „PayPal“ sistemoje (mokant bus imamas papildomas 4,50% mokėjimo vertės mokestis)

VII. Teisė atsisakyti sutarties

Įpareigojančios perleisti nuosavybės teisę sutarties, t. y. prekių pardavimo sutarties, termino eigos pradžia: Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties. Pardavimo sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų, nuo tos dienos kuomet Jūs fiziškai įgyjate Produktus ar Jūsų nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgyja prekes. Norėdami pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, turite atsiųsti mums sutarties atsisakymo formą kartu su įsigytu produktu šiuo adresu: (ALPHA FASHION, NAFTOWA G. 5, 65-705 ZIELONA GORA) kaip aiškų pareiškimą (pvz. Paštu išsiųstą laišką). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųsite pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
Sutarties atsisakymo pasekmės
Atsisakant šios sutarties, nedelsiant grąžiname visus iš Jūsų gautus mokėjimus (išskyrus susijusias su Jūsų produkto siuntimu mums išlaidas), kiekvienu atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią mums buvo pranešta apie Jūsų sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties. Mokėjimo gražinimą įvykdysime panaudojant tokius pačius mokėjimo būdus, kokius Jūs panaudojote pirmo sandorio metu, nebent Jūs sutikote priimti kitą sprendimą, kiekvienu atveju Jūs turėsite padengti tik susijusių su gražinimu išlaidas (neapmokėtos siuntos negalėsime priimti). Galime susilaikyti su mokėjimo grąžinimu iki tol, kol gausime daiktus arba iki tol, kol bus pristatytas mums jų išsiuntimo patvirtinimas, priklausomai nuo to, kuris įvykis bus ankstesnis. Jei nepasiūlėte, kad atsiimsite daiktus atsisakant sutarties, įrašykite:
Prašome atsiųsti arba perduoti mums daiktą adresu „ALPHA FASHION“ NAFTOWA 5, 65-705 ZELIONA GORA, nedelsiant, kiekvienu atveju ne vėliau kaip 14 dienų nuo tos dienos, kurią mums pranešėte apie sutarties atsisakymą. Terminas yra išsaugojamas, jeigu Jūs atsiųsite daiktą prieš 14 dienų pabaigą. Turėsite padengti tiesiogines daiktų grąžinimo išlaidas. Jūs atsakote tik už daiktų sumažėjusią vertę dėl naudojimo kitais tikslais nei nustatyti, koks yra daikto pobūdis, savybės ir kaip jis veikia.
Atsisakant nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, sutartis laikoma nesudaryta. Grąžinimas turėtų būti atliktas nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų. Įsigytos prekės turėtų būti grąžintos (turėsite padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas) kartu su užpildyta ir pridėta prie siuntinio valios pareiškimo apie nuotolinės sutarties atsisakymą forma, tačiau tai nėra privaloma.

Vartotojas negali pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, kai:
- sutartyje numatyta kaina ar atlyginimas priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių verslininkas nekontroliuoja ir kurie gali įvykti nepasibaigus terminui atsisakyti sutarties; - sutartyje numatytas paslaugos dalykas yra nesurenkamas, pagamintas pagal vartotojo specifikacijas arba skirtas patenkinti jo individualius poreikius daiktas; - sutartyje numatytas paslaugos dalykas yra daiktas, kuris greitai genda arba galiojimo trukmė yra trumpa; - sutartyje numatytas paslaugos dalykas yra pristatomas sandarioje pakuotėje daiktas, kuris atidarius pakuotę negali būti grąžintas dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo; - sutartyje numatytas paslaugos dalykas yra daiktai, kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatskiriamai susiję su kitais dalykais; - sutartyje numatytas paslaugos daiktas alkoholiniai gėrimai, kurių kaina nustatyta sudarant pardavimo sutartį ir kuriuos pristatyti galima tik po 30 dienų ir kurių vertė priklauso nuo prekiautojui nepavaldžių rinkos svyravimų; - vartotojas aiškiai pareikalavo sutartyje, kad prekiautojas apsilankytų pas jį skubiam remontui ar techninei priežiūrai. Jeigu prekiautojas suteikia papildomų paslaugų, išskyrus vartotojo konkrečiai nurodytąsias, ar tiekia papildomų prekių, išskyrus atsargines dalis, būtinas remonto darbams atlikti ar priežiūrai, tokioms papildomoms paslaugoms ar prekėms turi būti taikoma teisė atsisakyti sutarties; - sutartyje numatytas paslaugos dalykas yra garso ar vaizdo įrašai ar kompiuterio programos, pristatomi sandarioje pakuotėje, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo; - laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų tiekimo sutartys, išskyrus prenumeratos sutartis; - sutartis sudaryta viešajame aukcione;
PAVYZDINĖ SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA
(šią formą pildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)
Gavėjas:
OZONEE.LT,
UL. NAFTOWA 5
65-705 ZIELONA GORA
SHOP@OZONEE.LT
Šiuo pranešu/pranešame(*), kad atsisakau/atsisakome* šių prekių pardavimo sutarties(*) šių prekių pristatymo sutarties(*) šių prekių rangos sutarties(*)/ šių paslaugų tiekimo sutarties(*)
- Sutarties(*) sudarymo/atsiėmimo(*) data
- Vartotojo (-ų) vardas, pavardė
- Vartotojo (-ų) adresas
- Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei forma pateikiama popieriuje)
– Data
(*) Netinkamą išbraukti.br/>

Pinigų grąžinimo sąlyga yra teisingo sąskaitos numerio IBAN formatu pateikimas.

Alternatyvios paruoštos formos atsisiuntimui ir spausdinimui:
Alternatyvi sutarties atsisakymo forma PDF formatu
Alternatyvi sutarties atsisakymo forma JPG formatu

Pristatymo adresas
OZONEE.LT,
UL. NAFTOWA 5
65-705 ZIELONA GORA

Informuojame, kad mes nepriimame siuntinių apmokamų prie pristatymo metu.
Grąžinamas prekes siųskite aukščiau nurodytu adresu. Pinigus grąžiname į Kliento nurodytą banko sąskaitą.

Prekė turi būti kruopščiai supakuota, kad apsaugoti ją nuo pažeidimų transportavimo metu. Grąžinama prekė turėtų būti gamintojo pakuotėje. Tai ypač taikoma norint grąžinti marškinius, kurie dėl savo ypatingų ypatumų turėtų būti plastikiniuose maišeliuose kartu su tvirtinimo ir jungimo elementais. Jei nėra etiketės, gamintojo pakuotės ir papildomų elementų pagal naują Sąjungos direktyvą, parduotuvė gali liepti sumokėti klientui už minėtų trūkumų išlaidas. Dėl higienos priežasčių nepriimame grąžinamų apatinių drabužių.

Mūsų Konsultantai dirba nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9:00 iki 16:00, skambinkite telefonu: +48 68 453 84 94 arba rašykite el. paš.: shop@ozonee.lt

VIII. Prekėms taikomi skundai

1. „OZONEE.LT“ kaip pardavėjas yra atsakingas už suteikiamą Klientui, kuris yra vartotojas pagal Civilinio kodekso 22[1] str., garantiją už nurodytus Civiliniame kodekse, ypač Civilinio kodekso 556 str. ir 556[1]-556 [3] str. trūkumus. 2. Skundai dėl teisės aktais ar pagal šį Reglamentą garantuojamų Kliento teisių pažeidimo pateikti adresu: ALPHA FASHION, NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GORA, shop@ozonee.lt. „OZONEE.LT“ įsipareigoja išnagrinėti kiekvieną skundą per 14 dienų, o jei tai nebus įmanoma, pranešti Klientui per šį laikotarpį, kada skundas bus išnagrinėtas. 3. „OZONEE.LT“ nėra Prekių gamintojas. „OZONEE.LT“ neatsako už parduodamų Prekių garantiją. Gamintojas gali būti atsakingas už parduotos Prekės garantiją garantinėje kortelėje nurodytomis sąlygomis ir laikotarpiu. Jei garantijos dokumentas numato tokią galimybę, Klientas gali pateikti savo pretenzijas pagal garantiją tiesiogiai įgaliotame punkte, kurio adresas nurodytas garantinėje kortelėje. 4. Taip pat informuojame, kad Jūs turite galimybę naudoti skundų ir pretenzijų pateikimo neteisminius būdus pagal Europos Komisijos sukurtą elektroninio ginčų sprendimo procedūrą, kurią galima rasti svetainėje: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

IX. Skundai dėl elektroniniu būdu teikiamų paslaugų

1. „OZONEE.LT“ imasi priemonių, kad užtikrintų tinkamą Parduotuvės veikimą tokiu mastu, koks atitinka dabartines technines žinias ir įsipareigoja per pagrįstą laiką pašalinti visus klientų praneštus pažeidimus.
2. Klientas privalo nedelsiant pranešti „OZONEE.LT“ apie bet kokius internetinės Parduotuvės svetainės veikimo pažeidimus ar pertraukas.
3. Klientas gali pranešti raštu apie susijusius su internetinės Parduotuvės veikimu pažeidimus šiuo adresu: ALPHA FASHION, NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GORA, shop@ozonee.lt arba naudojant kontaktinę formą
4. Skunde Klientas privalo nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą korespondencijai, susijusių su Parduotuvės veikimu pažeidimų rūšį ir datą.
5. „OZONEE.LT“ įsipareigoja išnagrinėti kiekvieną skundą per 14 dienų, o jei tai nebus įmanoma, pranešti Klientui per šį laikotarpį, kada skundas bus išnagrinėtas.

X. OZONEE.LT INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS IR JŲ APSAUGA

1. Visam parduotuvėje esančiam turiniui, ypač aprašymams, nuotraukoms, piešiniams, ženklams su žodiniais ir grafiniais elementais (prekių ženklais) (toliau: Turinys), taikoma teisinė apsauga.
2. Visos teisės į parduotuvėje esantį turinį priklauso OZONEE.LT ir (arba) su OZONEE.LT bendradarbiaujančioms trečiosioms šalims.
3. Draudžiama kopijuoti ar platinti aukščiau minėtą turinį be aiškaus mūsų sutikimo.
4. Siekdami suteikti geriausias paslaugas, mes naudojamės dizainerių, stilistų ir fotografų paslaugomis. Mūsų nuotraukos yra saugomos autorių teisių, kaip kūriniai.
5. Už tinklalapyje esančio turinio kopijavimą ir platinimą internete ar kitoje žiniasklaidoje be mūsų sutikimo bus paskaičiuotas mokestis - remiantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 3 punktu - kurio suma yra dvigubai didesnė už Lenkijos fotografų asociacijos taikomus tarifus.
6. Autorių teisių pasisavinimas arba klaidinga informacija apie mūsų turinio autorystę, tai yra nusikaltimas, numatytas Autorių teisių ir Gretutinių teisių įstatymo 115 straipsnyje, už kurį gresia bauda, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki 3 metų.

XI. Baigiamosios nuostatos

1. Jurisdikciją spręsti galimus ginčus, kylančius tarp „OZONEE.LT“ ir Kliento, kuris yra vartotojas pagal Civilinio kodekso 22[1] str., turės kompetentingas teismas pagal civilinio proceso kodekso atitinkamas nuostatas. 2. Jurisdikciją spręsti galimus ginčus, kylančius tarp „OZONEE.LT“ ir Kliento, kuris nėra vartotojas pagal Civilinio kodekso 22[1] str., turės registruotos „OZONEE.LT“ buveinės kompetentingas teismas. 3. Šiame Reglamente nereglamentuojamiems klausimams taikomos Civilinio kodekso, Įstatymo dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis ir kitų atitinkamų Lenkijos įstatymų nuostatos. 4. Informacija dėl ginčų sprendimo pagal EGS reglamento 14 str. 1 d.: Adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
pixel